Dėl naujos versijos diegimo galimi osp.stat.gov.lt ir www.stat.gov.lt veikimo sutrikimai. Skubiai prireikus statistinės informacijos kreipkitės el. p. info@stat.gov.lt arba tel. (8 5) 236 4888.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Gegužės 30 d.
 • Alkoholinių gėrimų eksportas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Alkoholinių gėrimų gamyba

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Alkoholinių gėrimų importas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Alkoholinių gėrimų mažmeninės kainos

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Alkoholinių gėrimų mažmeninių kainų pokyčiai, palyginti su ankstesniu laikotarpiu

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Alkoholinių gėrimų pardavimas prekybos ir maitinimo įmonėse

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Alkoholinius gėrimus vartojančių 15–16 metų amžiaus mokinių dalis

  2015 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Cigarečių eksportas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Cigarečių gamybos indeksai, palyginti su ankstesniu laikotarpiu

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Cigarečių importas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbuotojų, žuvusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Gyventojų tankis metų pradžioje

  2017 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Knygų ir brošiūrų leidėjų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Knygų ir brošiūrų pavadinimų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Laikraščių metinis tiražas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Laikraščių pavadinimų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Laisvos darbo vietos

  2017 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Laisvų darbo vietų lygis

  2017 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Legalių alkoholinių gėrimų suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Legalių alkoholinių gėrimų suvartojimas, tenkantis vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Legalių tabako gaminių suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Legalių tabako gaminių suvartojimas, tenkantis vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Leidinių pavadinimų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Leidinių tiražas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Mėnesinis emigrantų skaičius

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Mėnesinis gyvų gimusių kūdikių skaičius

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Mėnesinis imigrantų skaičius

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Mėnesinis ištuokų skaičius

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Mėnesinis mirusiųjų skaičius

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Mėnesinis santuokų skaičius

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Moterų skaičius, tenkantis 1 tūkst. vyrų, metų pradžioje

  2017 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nauji susirgimai su rūkymu susijusiomis ligomis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Naujų su rūkymu susijusių susirgimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nuolatinių gyventojų skaičius mėnesio pradžioje

  2017 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje

  2017 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100)

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų pokyčiai

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų indeksai (2010 m. – 100)

  2017 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus indeksai (2010 m. – 100)

  2017 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės produkcija (be PVM ir akcizo)

  2017 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės produkcija (be PVM ir akcizo)

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai (2010 m. – 100)

  2017 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai (2010 m. – 100)

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekybos ir maitinimo įmonėse parduotų alkoholinių gėrimų kiekis, tenkantis vienam gyventojui

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100)

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Tabako gaminių mažmeninių kainų pokyčiai, palyginti su ankstesniu laikotarpiu

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Tabako gaminių parduota mažmeninėje prekyboje, to meto kainomis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Tabako gaminių vidutinės mažmeninės kainos

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Teritorija (žemės plotas) metų pradžioje

  2017 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Užimtos darbo vietos

  2017 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio alkoholiniams gėrimams perkamoji galia

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio tabako gaminiams perkamoji galia

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vidutinis metinis gyventojų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Žurnalų metinis tiražas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Žurnalų pavadinimų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 • Alkoholio ir tabako vartojimas ir padariniai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Išankstinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI)

  2017 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

  2017 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • 2016 m. migracijos metraštis

  2016 m.
  Skelbia: Migracijos departamentas

???warnOperationFailedBecauseWarning???