Turinys su žyme gdp .

Teminės lentelės (Nacionalinės sąskaitos)

____________________________________________________________________________

Bendrasis vidaus produktas ir bendrojo vidaus produkto indeksai

Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui

Bendroji pridėtinė vertė ir bendrasis vidaus produktas gamybos metodu

Bendrosios pridėtinės vertės struktūra gamybos metodu

Bendrasis vidaus produktas išlaidų metodu to meto kainomis ir palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodas)

Bendrasis vidaus produktas ir bendrojo vidaus produkto struktūra pajamų metodu

Užimtumas

Šalies ūkio darbo našumas


???warnOperationFailedBecauseWarning???